Bao vận chuyển trong bán kính 50km với đơn hàng 100kg trở lên. Bỏ qua